Formació laboral

A General d’Estudis la formació laboral ofereix l’acreditació de coneixements necessària per a tasques pròpies de sectors laborals amb alta demanda de personal. Així doncs, les persones en situació d’atur poden obtenir acreditacions que els permetin un accés relativament ràpid al mercat laboral.

Aquesta formació també és imprescindible en alguns casos i recomanable en altres per a aquells professionals que ja estan exercint les funcions pròpies d’aquests treballs, però que ara, a causa de les normatives pròpies del sector, necessiten aquesta acreditació específica.