Política de privacitat

GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. ens preocupem per la privacitat i la transparència. En aquesta política de privacitat trobarà el següent:

 • Dades del Responsable del tractament.
 • Respecte de cada categoria d’interessats, les finalitats per a les quals tractem les seves dades, la legitimació d’aquest tractament, la procedència de les dades, entre d’altres.
 • L’informem sobre els drets que qualsevol persona té en matèria de protecció de dades i sobre com pot exercir-los.

I. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

 1. GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L.
  1. B25319526.
  • CL. ALCALDE COSTA, 18 – 25002 – LLEIDA.
 2. ESTUDIS BALAFIA, S.L.U
  • B25663915.
  • RB. CORREGIDOR ESCOFET, 86 – 25005 – LLEIDA.

Les dades personals que vostè ens proporcioni seran compartits per aquestes dues empreses, ja que la informació es processa de forma conjunta, per raons de tipus administratiu.

A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

II. ACTIVITATS DEL TRACTAMENT:

1. TRACTAMENT DE LES DADES PER A L’ENVIAMENT DE NEWSLETTER

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar la subscripció de la Newsletter, que enviem de forma periòdica als interessats que se subscriuen a ella.

No es prendran decisions automatitzades a partir de dades proporcionades.

 • Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre no manifesti el seu desig que siguin suprimides.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

No s’ha definit la legitimació per a aquesta clàusula.

 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 • Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Direccions postals i electròniques.

2. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 • Per quant de temps conservarem les seves dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb l’entitat i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió de personal i formació.
 • Compliment d’una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions.
 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de compliment de les obligacions legals.
 • Bancs i entitats financeres, amb la finalitat d’efectuar el pagament de les nòmines.
 • Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (Fundae), amb la finalitat de realitzar la gestió dels cursos bonificats.
 • Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Informació comercial.
 • Dades econòmiques.

Es tracten les següents categories de dades especials: Salut.

3. TRACTAMENT DE LES DADES DE CLIENTS DE L’ AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ – (ÚNICAMENT GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L.)

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Addicionalment, les seves dades seran tractades amb la finalitat d’intermediació laboral a la recerca de feina i el seu ús en matèria d’accions d’inserció i formació professional.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 • Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de compliment de les obligacions legals.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.
 • Servei Públic d’Ocupació Estatal, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb la finalitat de complir amb el servei de col·locació sol·licitat.
 • No se cediran dades a tercers excepte obligació legal. No obstant això, en el cas que el seu perfil encaixi en una oferta de treball, demanarem el seu consentiment per a l’enviament de les seves dades al tercer que ofereix la vacant.
 • Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: El mateix interessat, dels formularis que ha emplenat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Informació comercial.
 • Direccions postals i electròniques.
 • Dades personals incloses en el seu CV i aquelles sol·licitades pels fitxers del SOC i del SEPE.

4. TRACTAMENT DE LES DADES DELS ESTUDIANTS

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. les dades personals recollides es tractaran per a prestar serveis relacionats amb la consultoria, la formació i l’ocupació, entre les quals s’inclouen la inscripció/matriculació d’alumnes en cursos de formació (en modalitat presencial, semipresencial i online), la seva corresponent gestió necessària davant organismes públics i privats, si fos el cas, per a la tramitació de carnets professionals i gestió de bonificacions a la seguretat social a través de FUNDAE, la gestió de la borsa d’ocupació, i totes les accions es derivin de les relacions entre la contrapart i GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. dins el marc descrit (gestió administrativa, fiscal, laboral i comptable, gestió d’assegurances d’alumnes, gestió de cobraments, gestió de reclamacions, prevenció de riscos laborals, millora de la qualitat dels serveis prestats, enviament d’informació sol·licitada per la contrapart, etc.)

Així mateix, recordem que durant el transcurs de qualsevol acció formativa organitzada o en què participi GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L., podrien prendre imatges del mateix per a la seva publicació en diversos mitjans respectant en tot moment l’honor i dignitat personals de l’afectat / a i no suposaran un menyscabament o risc per a la seva integritat, tot això, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 1/1982, del 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge. En qualsevol cas, es podrà oposar a ser gravat o fotografiat en aquest moment.

Les dades personals sol·licitades seran les estrictament necessàries per a dur a terme les finalitats descrites (nom, cognoms, DNI, S. SOCIAL, data de naixement, dades professionals i formatives, correu electrònic, telèfons, adreça postal, adreces IP en cas d’ús de web / plataformes de formació, etc.) i són recaptats a partir de la seva sol·licitud per alguna de les vies habilitades a aquest efecte (entrevista telefònica, correu electrònic, SMS, o formularis web, etc.) amb el qual s’ha obtingut el seu consentiment i / o, si s’escau, sobre la base de la relació contractual existent entre vostè i GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L.

 • Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats. Interès legítim del responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
 • Consentiment exprés, informat i inequívoc per a l’enviament d’informació sobre nous productes o serveis que puguin ser de l’interès de la contrapart, per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic, fins i tot un cop finalitzada la relació comercial establerta entre les parts.
 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 1. Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 2. Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.
 3. L’informem que les dades que tenim en el nostre poder només seran tractades per GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. i empreses del grup, i que no es realitzarà cap cessió de dades a tercers, llevat que:
  1. La cessió estigui autoritzada / obligada per llei.
  2. El tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica/contractual el desenvolupament, compliment i control impliqui necessàriament la connexió del tractament amb fitxers de tercers, com per exemple, entitats bancàries per a la facturació i cobrament dels productes o serveis contractats, així com personal docent, assessories, proveïdors de sistemes informàtics, proveïdors de plataformes de formació, advocats, empreses de missatgeria, seguretat, etc.; que actuaran com encarregats de tractament i que estaran subjectes a obligacions contractuals i legals per preservar la confidencialitat de les dades i protegir la privacitat.
  3. Altres empreses / candidats en cas de contractació de serveis d’intermediació laboral/sol·licitud d’inclusió en borses d’ocupació (agència de col·locació).
  4. Les dades que siguin sol·licitades per organismes públics competents i jutges i tribunals, en compliment d’obligacions legals.
 • Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de les dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Direccions postals i electròniques.
 • Informació comercial/acadèmica.

5. TRACTAMENT DELS POTENCIALS CLIENTS I CONTACTES WEB

 • Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica. No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 • Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la supressió.

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
 • Execució d’un contracte: Atendre la sol·licitud.
 • A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 • Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 • Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Formularis:
  1. Formularis de sol·licitud d’informació:
   • Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i per mantenir-lo informat dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics, si marca la casella d’acceptació.
   • Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari i marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
   • Conservació: Fins una vegada resolta la vostra sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic i fins que sol·liciti la baixa d’aquests.
  2. Formulari de sol·licitud de prova:
   • Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè realitzi una prova dels nostres cursos en línia i, així i per poder mantenir-lo informat dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics, si marca la casella d’acceptació.
   • Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
   • Conservació: Fins una vegada efectuada la prova, si no s’ha generat un nou tractament. En cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa.
  3. Formulari de registre:
   • Finalitat: Mantenir-lo informat dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per correu electrònic.
   • Legitimació: El consentiment de l’usuari en registrar-se a través del nostre formulari de registre i marcar la casella d’acceptació.
   • Conservació: Fins que l’usuari registrat sol·liciti la baixa i posteriorment durant els terminis legalment previstos.
  4. Formulari de compra:
   • Finalitat: Gestionar les comandes de compra dels nostres cursos i la impartició de la formació corresponent. Enviar comunicacions comercials sobre els nostres cursos i serveis inclusivament per mitjans electrònics, si marca la casella d’acceptació.
   • Legitimació: El consentiment de l’usuari en fer la compra a través del nostre formulari i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
   • Conservació: Fins a la finalització del curs i, posteriorment, durant els terminis legalment previstos.
  5. Enviament de correus electrònics:
   • Finalitat: Contestar les vostres sol·licituds d’informació, atendre les vostres peticions i respondre les vostres consultes o dubtes.
   • Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar informació a través de l’adreça de correu electrònic.
   • Conservació: Fins una vegada contestada la vostra petició per correu electrònic, si no heu generat un nou tractament.

6. TRACTAMENT DE LES DADES DE LES CANDIDATURES A UN LLOC DE TREBALL

 • Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 • Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Dos anys des de la darrera interacció.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

Consentiment de l’interessat: Gestionar els Curriculum vitae rebuts i fer els processos de selecció de personal.

 • A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 • Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 • Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Direccions postals i electròniques.
 • Informació comercial.

Es tracten les categories de dades especials següents: Imatge.

7. TRACTAMENT DE LES DADES DE VIDEOVIGILÀNCIA

 • Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 • Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, tret de comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

 • A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Si escau, les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte.

 • Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 • Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Es tracten les categories de dades especials següents: imatge/veu.

8. TRACTAMENT DE LES DADES DE PROVEÏDORS

 • Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte.

 • Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s’han de conservar mentre l’interessat no sol·liciti la supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte.

 • A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Agència Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de fer els pagaments corresponents.
 • Transferència de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 • Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

III. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, teniu dret a la portabilitat de les vostres dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es.

IV. COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS?

Podeu retirar el vostre consentiment o exercir els vostres drets mitjançant l’enviament d’una comunicació a la nostra adreça postal: CL. ALCALDE COSTA, 18 – 25002 – LLEIDA o a la nostra adreça electrònica: info@generalestudis.com. Haureu d’adjuntar a la vostra comunicació una còpia d’un document oficial que us identifiqui.