Política de privacitat

Política de privacitat

GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. ens preocupem per la privacitat i la transparència. En aquesta política de privacitat trobarà el següent:
  • Dades del Responsable del tractament.
  • Respecte de cada categoria d’interessats, les finalitats per a les quals tractem les seves dades, la legitimació d’aquest tractament, la procedència de les dades, entre d’altres.
  • L’informem sobre els drets que qualsevol persona té en matèria de protecció de dades i sobre com pot exercir-los.

I. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

1. GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L.

   • B25319526.
   • CL. ALCALDE COSTA, 18 – 25002 – LLEIDA.

2. ESTUDIS BALAFIA, S.L.U

   • B25663915.
   • RB. CORREGIDOR ESCOFET, 86 – 25005 – LLEIDA.
Les dades personals que vostè ens proporcioni seran compartits per aquestes dues empreses, ja que la informació es processa de forma conjunta, per raons de tipus administratiu. A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

II. ACTIVITATS DEL TRACTAMENT:

1. TRACTAMENT DE LES DADES PER A L’ENVIAMENT DE NEWSLETTER

  • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar la subscripció de la Newsletter, que enviem de forma periòdica als interessats que se subscriuen a ella.

No es pendran decisions automatitzades a partir de dades proporcionades.

  • Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre no manifesti el seu desig que siguin suprimides.

  • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

No s’ha definit la legitimació per a aquesta clàusula.

  • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

  • Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

  • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

     • Dades identificatives.
     • Direccions postals i electròniques.

2. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

  • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

  • Per quant de temps conservarem les seves dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb l’entitat i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

  • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

     • Execució d’un contracte: Gestió de personal i formació.
     • Compliment d’una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions.
  • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

     • Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de compliment de les obligacions legals.
     • Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de realitzar el pagament de les nòmines.
     • Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (Fundae), amb la finalitat de realitzar la gestió dels cursos bonificats.
  • Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

  • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

     • Dades identificatives.
     • Informació comercial.
     • Dades econòmiques.

Es tracten les següents categories de dades especials: Salut.

3. TRACTAMENT DE LES DADES DE CLIENTS DE L’ AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ – (ÚNICAMENT GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L.)

  • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Addicionalment, les seves dades seran tractades amb la finalitat d’intermediació laboral a la recerca de feina i el seu ús en matèria d’accions d’inserció i formació professional.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

  • Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

  • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

     • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
     • Interès legítim del responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
  • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

     • Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de compliment de les obligacions legals.
     • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.
     • Servei Públic d’Ocupació Estatal, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb la finalitat de complir amb el servei de col·locació sol·licitat.
     • No se cediran dades a tercers excepte obligació legal. No obstant això, en el cas que el seu perfil encaixi en una oferta de treball, demanarem el seu consentiment per a l’enviament de les seves dades al tercer que ofereix la vacant.
  • Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

  • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: El propi interessat, dels formularis que ha emplenat.

Les categories de dades que es tracten són:

     • Dades identificatives.
     • Informació comercial.
     • Direccions postals i electròniques.
     • Dades personals incloses en el seu CV i aquelles sol·licitades pels fitxers del SOC i del SEPE.

4. TRACTAMENT DE LES DADES DELS ESTUDIANTS

  • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. les dades personals recollides es tractaran per a prestar serveis relacionats amb la consultoria, la formació i l’ocupació, entre les quals s’inclouen la inscripció/matriculació d’alumnes en cursos de formació (en modalitat presencial, semipresencial i online), la seva corresponent gestió necessària davant organismes públics i privats, si fos el cas, per a la tramitació de carnets professionals i gestió de bonificacions a la seguretat social a través de FUNDAE, la gestió de la borsa d’ocupació, i totes les accions es derivin de les relacions entre la contrapart i GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. dins el marc descrit (gestió administrativa, fiscal, laboral i comptable, gestió d’assegurances d’alumnes, gestió de cobraments, gestió de reclamacions, prevenció de riscos laborals, millora de la qualitat dels serveis prestats, enviament d’informació sol·licitada per la contrapart, etc.)

Així mateix, recordem que durant el transcurs de qualsevol acció formativa organitzada o en què participi GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. , podrien prendre imatges del mateix per a la seva publicació en diversos mitjans respectant en tot moment l’honor i dignitat personals de l’afectat / a i no suposaran un menyscabament o risc per a la seva integritat, tot això, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 1/1982, del 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. En qualsevol cas, es podrà oposar a ser gravat o fotografiat en aquest moment.

Les dades personals sol·licitades seran les estrictament necessàries per a dur a terme les finalitats descrites (nom, cognoms, DNI, S.SOCIAL, data de naixement, dades professionals i formatives, correu electrònic, telèfons, adreça postal, adreces IP en cas d’ús de web / plataformes de formació, etc.) i són recaptats a partir de la seva sol·licitud per alguna de les vies habilitades a aquest efecte (entrevista telefònica, correu electrònic, sms, o formularis web, etc.) amb el qual s’ha obtingut el seu consentiment i / o, si s’escau, sobre la base de la relació contractual existent entre vostè i GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L.

  • Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

  • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

     • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
     • Interès legítim del responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
     • Consentiment exprés, informat i inequívoc per a l’enviament d’informació sobre nous productes o serveis que puguin ser de l’interès de la contrapart, per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic, fins i tot un cop finalitzada la relació comercial establerta entre les parts.
  • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

     1. Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
     2. Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.
     3. L’informem que les dades que tenim en el nostre poder només seran tractades per GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. i empreses del grup, i que no es realitzarà cap cessió de dades a tercers, llevat que:
      1. La cessió estigui autoritzada / obligada per llei.
      2. El tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica/contractual el desenvolupament, compliment i control impliqui necessàriament la connexió del tractament amb fitxers de tercers, com per exemple, entitats bancàries per a la facturació i cobrament dels productes o serveis contractats, així com personal docent, assessories, proveïdors de sistemes informàtics, proveïdors de plataformes de formació, advocats, empreses de missatgeria, seguretat, etc; que actuaran com encarregats de tractament i que estaran subjectes a obligacions contractuals i legals per preservar la confidencialitat de les dades i protegir la privacitat.
      3. Altres empreses / candidats en cas de contractació de serveis d’intermediació laboral/sol·licitud d’inclusió en borses d’ocupació (agència de col·locació).
      4. Les dades que siguin sol·licitades per organismes públics competents i jutges i tribunals, en compliment d’obligacions legals.
  • Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

  • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de les dades que es tracten són:

     • Dades identificatives.
     • Direccions postals i electròniques.
     • Informació comercial/acadèmica.

5. TRACTAMENT DELS CLIENTS POTENCIALS I CONTACTES WEB

  • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica. No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

  • Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

  • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

     • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
     • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

  • Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

  • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

     • Dades identificatives.
     • Direccions postals i electròniques.
     • Formularis:

– Formulari de sol·licitud d’informació.

       • Finalitat: Facilitar-un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i per poder mantenir-lo informat dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics, si marca la casella d’acceptació.
       • Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
       • Conservació: Fins un cop resulta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic i fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

– Formulari de sol·licitud de prova.

       • Finalitat: Facilitar-un mitjà perquè realitzi una prova dels nostres cursos online i, així i per poder mantenir-lo informat dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics, si marca la casella d’acceptació.
       • Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
       • Conservació: Fins un cop realitzada la prova, si no s’ha generat un nou tractament. En cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

– Formulari de registre.

       • Finalitat: Mantenir-lo informat dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per correu electrònic.
       • Legitimació: El consentiment de l’usuari en registrar a través del nostre formulari de registre i en marcar la casella d’acceptació.
       • Conservació: Fins que l’usuari registrat sol·liciti la seva baixa i posteriorment durant els terminis legalment previstos.

– Formulari de compra.

       • Finalitat: Gestionar les seves comandes de compra dels nostres cursos i la impartició de la formació corresponent. Enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres cursos i serveis inclosos per mitjans electrònics, si marca la casella d’acceptació.
       • Legitimació: El consentiment de l’usuari a realitzar la compra a través del nostre formulari i a marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
       • Conservació: Fins a la finalització del curs i, posteriorment, durant els terminis legalment previstos.

– Enviament de correus electrònics.

       • Finalitat: Contestar les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes.
       • Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic.
       • Conservació: Fins un cop contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.

6. TRACTAMENT DE LES DADES DELS CANDIDATS A UN LLOC DE TREBALL

  • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar els Currículums Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

  • Per quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

  • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l’interessat: Gestionar els Currículums Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

  • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

  • Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

  • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

     • Dades identificatives.
     • Direccions postals i electròniques.
     • Informació comercial.

Es tracten les següents categories de dades especials: Imatge.

7. TRACTAMENT DE LES DADES DE VIDEOVIGILÀNCIA

  • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

  • Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i / o jutjats i tribunals.

  • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

Missió a interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

  • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Si és el cas, a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com jutjats i tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte.

  • Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

  • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: el propi interessat.

Es tracten les següents categories de dades especials: imatge/veu.

8. TRACTAMENT DE LES DADES DE PROVEÏDORS

  • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte.

  • Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

  • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte.

  • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

     • Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
     • Entitats Financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents.
  • Transferència de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

  • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

     • Dades identificatives.
     • Direccions postals i electròniques.

III. QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS QUAN ENS FACILITEU LES VOSTRES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els afecten. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als objectius o finalitats per les quals van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament. Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

IV. COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS?

Pot retirar el seu consentiment o exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’una comunicació a la nostra adreça postal: C/ ALCALDE COSTA, 18-25.002 – LLEIDA o a la nostra adreça electrònica: info@generalestudis.com. Haurà d’adjuntar a la seva comunicació una còpia d’un document oficial que l’identifiqui.