Actuacions d’orientació

Què és l’orientació professional?

L’orientació professional és un conjunt d’accions dutes a terme per un equip de tècnics de General d’Estudis que han de permetre realitzar un diagnòstic per a la identificació d’itineraris professionals, d’una possible acreditació de competències professionals o bé d’un itinerari formatiu.

Característiques i procediment de l’orientació professional

Aquesta orientació es farà en forma de tutories individuals i grupals i es desenvoluparan seguint els següents apartats:

  • Autoconeixement.
  • Coneixement del mercat de treball.

Definició de l’objectiu a assolir

  • Accions per la millora i el reconeixement competencial.
  • Emprenedoria.
  • Recerca de feina.

Aquestes accions d’orientació estan incloses dins la convocatòria de subvencions per al finançament de programes mixtos d’orientació i formació professional per a persones en situació d’ERTO que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Aquesta convocatòria està pendent de resolució.