Treballadors

General d’Estudis organitza, mitjançant el Consorci de Formació Contínua de Catalunya (Generalitat de Catalunya), cursos de formació contínua per a treballadors totalment subvencionats.

També ofereix cursos de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació, que a través de la gestió de fons públics estatals, ajuda a les empreses a formar les persones treballadores a la vegada que facilita el seu accés gratuït a l’oferta formativa.