Coneix el nostre mètode

SOM EL TEU CENTRE DE CURSOS I OPOSICIONS PRESENCIAL/ONLINE

A General d’Estudis, des de 1988, centrem la nostra atenció a promoure la formació d’una manera professional i amena, reforçant els valors tradicionals que sempre ens han identificat, més de 30 anys dedicats a la millora acadèmica i laboral dels nostres alumnes.

En els nostres centres oferim cursos subvencionats per a aturats i treballadors, cursos d’idiomes, cursos monogràfics, cursos de preparació a les oposicions, cursos de preparació a les proves d’accés a la Universitat i a Cicles Formatius, repassos, escola de nens, com algunes de les nostres principals activitats a destacar.

El centre d’ensenyament privat amb més oferta formativa a mida, personalitzada i ara també en línia.

Prova amb nosaltres l’apassionant món de la formació online!

Missió

Formar els nostres alumnes perquè superin reptes i es converteixin en els millors professionals del demà, ajudant l’alumnat al llarg de tot el procés d’ensenyament – aprenentatge.

Visió

Ser un centre de referència en formació de cursos i oposicions. Oferint una formació a mida, personalitzada i online, on l’alumne és el centre i General d’Estudis el guia que l’acompanya en tot moment per aconseguir el seu èxit.

Valors

  • Orientació a l’alumne.
  • Compromís amb l’aprenentatge.
  • Ajuda a l’alumnat.
  • Experiència en cursos i oposicions.
  • Compromís social.
  • Innovació i creativitat.
  • Professionalització.
  • Treball, esforç i constància.

Projecte educatiu

El nostre projecte educatiu sistematitza i concreta la manera que té General d’Estudis d’entendre l’educació a partir de la seva oferta acadèmica, principalment cursos formatius i oposicions. L’interès per l’educació sorgeix quan els seus socis fundadors es plantegen oferir a la ciutat de Lleida una proposta on s’acompanyi l’alumne a aconseguir una millor formació i preparació per a aquella ocupació que tant anhela.

Després de complir trenta anys de l’inici d’aquell petit projecte, podem afirmar que General d’Estudis ha pogut acompanyar en el creixement humà i professional d’una infinitat d’alumnes i exalumnes, sempre des de la proximitat, el bon fer i l’orientació a descobrir les seves aptituds; la qual cosa s’estableix com un codi de bones pràctiques que es transmet entre els diferents docents que han impartit classes al nostre centre. Sense oblidar els nostres alumnes, els quals pretenem que participin íntegrament d’aquest procés, sent cridats a experimentar el que nosaltres coneixem com a metodologia GdE i amb la qual el seu èxit personal i professional queda garantit.

Aquest projecte educatiu, pretén ser l’instrument que permeti orientar i concretar la proposta educativa metodològica que mostri l’essència d’una pròpia manera de fer i d’entendre l’educació des d’una perspectiva pròpia de General d’Estudis. Per això a continuació us desgranarem en què consisteix més exactament la nostra proposta metodològica, o com nosaltres la coneixem: Metodologia GdE (GdE-learning).


La nostra metodologia GdE-learning es basa en el concepte e-learning, un terme viu, en constant evolució, provinent de l’educació a distància; un nou paradigma educacional, un nou sistema que recull les necessitats dels alumnes i els docents en l’era de la informació que, juntament amb la tecnologia com a tercer actor imprescindible, intenta donar resposta a una nova realitat que convergeix cap a una educació més col·laborativa, centrada en l’alumnat i en les tasques que fa mitjançant l’ús de les TIC.

És molt important identificar els aspectes descriptius d’aquesta nova realitat educacional per escollir un bon model pedagògic que els sustenti. Llegim que entre els models pedagògics més coneguts, trobem, en primer lloc, els transmissors, centrats en la figura del docent i l’alumne com a actor passiu que rep informació i l’acumula; en segon lloc, els basats en la pràctica (Learning by doing) i pels quals aposta General d’Estudis, que premien estils d’aprenentatge on l’alumne aprèn fent, manipulant, equivocant-se i corregint els errors mentre elabora l’activitat. Tot això dut a terme mitjançant l’ús de models col·laboratius, models basats en el treball en grup, que emfatitzen l’adquisició de coneixement grupal a partir de les aportacions de cada individu.

Com veiem, en el context de l’era de la informació, on l’e-learning s’està adoptant massivament, és més convenient adoptar models centrats en l’aprenentatge i no en l’ensenyament, maximitzant els processos d’ensenyament-aprenentatge. Tot i que encara hi ha molts casos on sota el paraigua de l’e-learning, s’estan impartint mètodes pedagògics més tradicionals. El problema recau, en uns casos, en la institució, d’altres casos, són els actors del procés educatiu que es mostren reticents al canvi. És per això que General d’Estudis aposta per una metodologia innovadora i avantguardista dins del sector educatiu.

General d’Estudis va un pas més enllà i pretén dissenyar un bon entorn d’aprenentatge, on l’alumne se senti realment motivat per poder interactuar amb els materials, amb els altres companys, etc. A més, considerem tots els aspectes relatius a la pràctica educativa per definir el material d’una manera íntegra. En primer lloc, analitzarem des de l’àmbit disciplinari (referent a la matèria), en segon lloc, des de l’àmbit metodològic (referent al com aprenem) i, finalment, des de l’àmbit tecnològic (referent a les tecnologies que es faran ús). En aquest sentit, General d’Estudis introdueix el concepte de disseny instruccional o tecnopedagògic usat per facilitar, guiar-se en aquest procés d’elaboració de materials didàctics i recursos d’aprenentatge. Volem ressaltar la importància per a nosaltres d’aquest concepte imprescindible en la creació de cursos en el marc de l’educació en línia, utilitzant-ho per analitzar les necessitats dels alumnes i el seu context, per definir els objectius, per triar els recursos més adequats, per a desenvolupar els continguts i les activitats, i, finalment, per dissenyar l’avaluació.