Formació

Què és la formació contínua i que fa el Consorci de formació continua de Catalunya?

La formació contínua és la formació professional per a l’ocupació (àmbit laboral)  adreçada a persones treballadores en actiu. Aquesta formació és totalment subvencionada.

En relació amb la formació gestionada pel Consorci, aquesta ha d’atendre les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i s’ha de desenvolupar de manera complementària a aquesta.

Hi ha diversos tipus de programes de formació subvencionada:

Programes de formació de caràcter transversal

Estan constituïts per accions formatives dirigides a l’obtenció de competències transversals a diversos sectors de l’activitat econòmica per donar resposta a les tendències identificades i afavorir l’ocupabilitat i la mobilitat intersectorial dels treballadors.

Programes de formació de caràcter sectorial

Estan constituïts per accions formatives dirigides a la formació de les persones treballadores amb la finalitat de desenvolupar formació d’interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació d’aquest.

Les accions formatives de formació professional per a l’ocupació son:

  • Formació dirigida a l’obtenció dels certificats de professionalitat, aquests certificats acrediten amb caràcter oficial les competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral amb significació en l’ocupació. Aquests certificats de professionalitat tenen equivalència en el món acadèmic i professional i validesa a tot l’Estat.
  • Altres tipus de formació, que s’acrediten amb un diploma d’assistència i/o aprofitament.

Què són els certificats de professionalitat?

Són formacions oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que obté els coneixements, les habilitats i aptituds per a desenvollupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat laboral.

On es pot trobar l’oferta de formació continua?

General d’Estudis ofereix anualment un ampli ventall d’accions formatives que pots trobar a la nostra pàgina web clicant a la pestanya de “presencial” formació subvencionada treballadors” o bé a “online” formació subvencionada treballadors.

També pots accedir a tots els cursos que ofereix el Consorci de formació continua de Catalunya mitjançant el següent link.

Quins són els criteris per realitzar la formació?

La formació contínua està adreçada a persones treballadores ocupades i també, en un percentatge que no pot superar el 30%, a persones treballadores desocupades.

Els criteris per accedir a la formació són específics de cada curs i al centre de formació us facilitaran tota la informació sobre els requisits per accedir-hi.