Serveis

Contracta els nostres serveis!

1. Lloguer d’aules

Com funciona i què oferim?

General d’Estudis ofereix la possibilitat de llogar les seves modernes instal·lacions a empreses que organitzen cursos de formació per als seus treballadors, o bé a centres d’ensenyament que vulguin disposar d’un espai per a la docència a la localitat de Lleida:

 • Lloguer d’aules convencionals amb suport audiovisual (projector + ordinador).
 • Lloguer d’aules d’informàtica, amb o sense suport audiovisual extra.
 • Lloguer de l’aula per a pràctiques sanitàries.

Consulti les nostres tarifes mitjançant el nostre formulari de contacte.

2. Lloguer de la plataforma virtual Canvas

Com funciona i què oferim?

General d’Estudis ofereix la possibilitat de llogar la seva plataforma online a empreses, organitzacions o professionals de diferents sectors que pretenguin organitzar cursos de qualsevol temàtica per als seus clients.

  • Lloguer d’un espai propi a la plataforma CANVAS. La creació i gestió de l’espai es farà pel contractant. 
  • Lloguer d’un espai propi a la plataforma CANVAS + Suport tècnic de General d’Estudis. La creació i gestió de l’espai es farà pel contractant i podrà disposar del suport tècnic del nostre equip E-learning.
  • Lloguer d’un espai propi a la plataforma CANVAS + Creació, gestió i suport tècnic de General d’Estudis. El contractant únicament haurà d’especificar característiques de l’espai, subministrar els materials al nostre equip d’E-learning i ells s’encarregaran de tot, vostè només haurà de preocupar-se de promocionar els seus cursos i oferir-los als seus clients.
  • Lloguer d’un espai propi a la plataforma CANVAS + Creació, gestió i suport tècnic de General d’Estudis + Venda dels seus cursos al nostre web. Té dissenyat un curs però no disposa dels recursos necessaris per a la seva creació, gestió i promoció? Porti’ns-la i la farem realitat!

Consulti les nostres tarifes mitjançant el nostre formulari de contacte.

3. Correcció i traducció de textos

Com funciona i què oferim?

Traduïm textos de qualsevol d’aquestes llengües a qualsevol altra: català, castellà, anglès i francès. A més, corregim qualsevol tipus de text (general o especialitzat) i treballs acadèmics de qualsevol nivell: ESO, Batxillerat, Universitaris, etc. Porteu-nos el vostre text i demaneu-nos pressupost.

Consulti les nostres tarifes mitjançant el nostre formulari de contacte.