Formació acadèmica Online

A General d’Estudis la formació acadèmica online obre noves oportunitats a aquelles persones que desitgen una millora acadèmica, ja sigui per continuar la seva carrera acadèmica o bé per accedir a titulacions superiors sense titulacions acadèmiques prèvies.

Aquesta formació, per descomptat, també és útil per a aquells treballadors o estudiants que necessitin formació complementària o d’actualització de coneixements als seus treballs (pe. anglès, comptabilitat, mecanografia, ofimàtica, etc.).