Pla de qualitat

La qualitat de l’ensenyament és la nostra prioritat!

Pla de qualitat

Ciclo de Deming o ciclo PDCA

El pla de qualitat inclou els següents elements: primer, el model de gestió de qualitat que seguirà l’estàndard internacional ISO 9001: 2015, i segon, descriurem tots els instruments i indicadors i els mecanismes de coordinació, seguiment i reporting que utilitzarem per desenvolupar el pla de qualitat.

L’estàndard internacional ISO descriu la qualitat com el “conjunt de característiques d’una entitat que li confereixen aptitud per satisfer les necessitats establertes i les implícites”. A General d’Estudis es vol aconseguir la qualitat total, aquesta necessita de la participació de tots els membres de l’organització per garantir que totes les parts interessades quedin satisfetes amb el producte educatiu final. D’aquesta manera s’assegura l’ “eficiència organitzativa i que el nostre alumnat en surti beneficiat”.

ISO 9001

General d’Estudis està certificada sota el compromís de seguir l’estàndard internacional ISO 9001: 2015 que estableix els requisits dels sistemes de gestió de la qualitat. Concretament, l’organització ha dissenyat un manual de qualitat que estableix que l’objectiu principal és “oferir un servei educatiu personalitzat que s’ajusti a les necessitats dels alumnes i les pugui satisfer. Per això l’organització treballarà sota els següents principis bàsics:

 • L’alumne és el nostre principal actiu.
 • L’atenció a l’alumne i clients ha de ser impecable en tracte, rapidesa i efectivitat.
 • L’organització ha de poder garantir el compliment de les seves responsabilitats tant organitzadores com de servei.
 • Mantenir i augmentar el nivell de coneixements i formació dels seus treballadors per poder oferir un servei eficient.
 • Comprometre a la millora dels nostres serveis.
 • Comprometre a millorar contínuament l’eficàcia i complir amb els requisits del Sistema de Gestió de Qualitat.
 • Actualitzar periòdicament la Política de Qualitat, per donar resposta a les possibles modificacions i necessitats educatives i mantenir el control i anàlisi d’aquestes.
 • Compromís de compliment dels requisits legals.

La participació, la comunicació i l’avaluació són elements clau per garantir la qualitat final. El quadre de coordinació i informació (CCI) ens ajudarà a saber on som, on volem anar, i si el que estem fent es troba en els resultats que esperàvem o no. Es tracta d’un quadre que informa dels paràmetres més rellevants del pla estratègic. Són els següents:

 1. La situació inicial, progrés i nivells d’assoliment dels objectius del pla estratègic.
 2. Els nivells d’aplicació i qualitat de les estratègies i activitats previstes en el pla estratègic.
 3. En quina mesura les anteriors incideixen en l’assoliment dels objectius estratègics.
 4. Quins són els costos d’aplicació del pla?

Així doncs, el CCI és un element que garantirà l’èxit perquè ens aporta informació sistemàtica, mitjançant indicadors, per avaluar el desenvolupament del pla estratègic i la presa de decisions.

També és oportú parlar dels tres indicadors de síntesi següents: grau d’execució (GE), la qualitat de l’execució (CE), i el grau d’impacte (GI). El primer informa de la implantació i el desenvolupament sistemàtic d’una activitat, el segon, mesura la qualitat de l’execució, i el tercer, ens informa del grau d’utilitat d’una activitat per aconseguir un objectiu.


A continuació presentem el primer i segon nivell de concreció (grau d’execució (GE), qualitat de l’execució (CE), i el grau d’impacte (GI)), de l’aplicació del pla estratègic segons els 4 objectius estratègics i en les tres fites d’avaluació.

També us mostrem les 4 taules de selecció de cada objectiu estratègic – primer i segon nivell de concreció (objectiu 1objectiu 2objectiu 3 i objectiu 4).

I per finalitzar les quatre taules següents del tercer i quart nivell de concreció de l’aplicació de les estratègies i les accions per objectiu estratègic en l’última fita de rendició de comptes (Objectiu 1objectiu 2objectiu 3 i objectiu 4)