Avís legal

Avís legal

Regulació de l’ús i utilització del lloc web

1. OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web http://www.generalestudis.com, del qual és titular GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. (d’ara endavant, GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA).
La navegació pel lloc web de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, i en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.
Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’USUARI a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal, i respondrà enfront de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ DEL PROPIETARI DEL WEB

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és: GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L.
 • El seu CIF és: B25319526.
 • cili social està a:: CL. ALCALDfE COSTA, 18 – 25002 – LLEIDA.
 • Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida Tomo 287, Folio 158, H L 537

3. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: info@generalestudis.com o telefoni’ns al 973280888.

Totes les notificacions i comunicacions entre els USUARIS i GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

4. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’USUARI garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a GENERAL  D’ESTUDIS LLEIDA i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’USUARI es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA i a no emprar-los per a, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.
 
En definitiva, els USUARIS que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.
 
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’USUARI dret algun sobre aquests.
 
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.
 
L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA dels seus continguts o serveis.
 
GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA no es responsabilitza de l’ús que cada USUARI li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
 
GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’USUARI sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

4.2. 1 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol USUARI o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment en els diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

5. LEGISLACIÓ

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el Castellà.