Cursos Oposicions

General d’Estudis ofereix cursos de preparació a les proves selectives d’accés a la funció pública de les administracions d’àmbit local, autonòmic o estatal.

La preparació d’una oposició requereix estudi i preparació per a un examen o procés de selecció amb l’objectiu d’aconseguir un lloc a una institució pública o empresa.

General d’Estudis t’ajuda a l’estudi de la matèria específica relacionada amb el lloc, i també a adquirir les habilitats i els coneixements necessaris per exercir el treball. També t’ajudem a preparar les proves psicològiques en cas que n’hi hagi. El nostre centre ofereix la possibilitat d’assistir a cursos específics, classes o tallers de preparació en format presencial o per videoconferència.

La preparació d’una oposició requereix esforç i dedicació, però pot ser una oportunitat excel·lent per obtenir un lloc de treball estable i ben remunerat a l’administració pública.