Formació acadèmica

A General d’Estudis la formació acadèmica cobreix àmbits molt diversos. D’una banda, ofereix formació complementària i de reforç per a aquelles persones que estan dins el sistema educatiu reglat (per exemple, el cas de les classes de reforç als estudiants de batxillerat, universitaris, etc.); i, d’altra banda, obre noves oportunitats a aquelles persones que volen una millora acadèmica, ja sigui per continuar la seva carrera acadèmica o bé per accedir a titulacions superiors sense titulacions acadèmiques prèvies.

Aquesta formació, per descomptat, també és d’utilitat per a aquells treballadors que necessiten formació complementària o d’actualització de coneixements en els seus treballs (p.e. anglès, comptabilitat, mecanografia, ofimàtica, etc.).