Empreses (Bonificada Online)

Tota empresa disposa d’un crèdit anual per formar els seus treballadors de tal manera que, quan realitzen cursos de formació, pot bonificar-se el import corresponent a aquesta formació en les seves cotitzacions a la Seguretat Social. És un tràmit senzill que es fa en finalitzar el curs. Això vol dir que el cost del curs seria zero.