Correus

Prepara les teves oposicions al cos de personal laboral fix de Correus amb nosaltres!

71.00

Esborrar
SKU: oposiciones_correos_presencial Categoria: Etiquetes: ,

Descripció

Els cursos de preparació

Horaris
 Dies  Hores  Inici
Dissabtes de 09:00 a 14:00 h. 18/05/2019

Estructura de les proves

 • Prova: realització d’un qüestionari tipus test amb caràcter eliminatori, en relació amb aquests continguts
  • 90%: matèries relacionades amb el temari que figura en les bases de la convocatòria.
  • 10%: psicotècnics.
 • Mèrits.
 • Reconeixement mèdic.

Els aspirants seleccionats, abans de formalitzar el contracte, hauran de superar un reconeixement mèdic per demostrar que tenen la capacitat funcional necessària per a l’execució de les funcions de cada un dels llocs de treball, declarant-APTES.

Normativa i requisits

 • Haver fet l’edat legal de contractació per a cada lloc de treball.
 • Tenir el títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar o equivalent, o coneixement, experiència i aptituds adquirits en el desenvolupament de la professió de l’aspirant, equivalents a aquesta titulació.
 • No mantenir en l’actualitat una relació laboral fixa a Correus.
 • No haver estat separat del servei ni tenir un acomiadament disciplinari a causa de fets esdevinguts en l’àmbit de les societats del Grup Correus.
 • No haver tingut un contracte de treball extingit amb Correus per no haver superat el període de prova en l’exercici de funcions públiques per sentència ferma.
 • No tenir cap malaltia o limitació física o psíquica per a l’execució normal de les tasques i funcions a realitzar, segons criteri dels serveis mèdics de l’empresa.
 • Complir amb els requisits establerts legalment i convencionalment per als llocs de treball oferts en la convocatòria.

Aquest és un resum dels requisits que figuren a la convocatòria. Haureu de consultar l’original per obtenir tots els detalls.

Temari

  • Tema 1. Productes i serveis postals (ordinaris i registrats).
  • Tema 2. Valors afegits i serveis addicionals.
  • Tema 3. Paqueteria i e-Commerce.
  • Tema 4. Nous serveis de Correus: diversificació, solucions digitals i
   altres serveis d’oficina.
  • Tema 5. Processos d’admissió.
  • Tema 6. Processos de tractament i transport.
  • Tema 7. Processos de lliurament.
  • Tema 8. Eines corporatives (IRIS, SGIE, PDA i altres).
  • Tema 9. Correus: marc legal, organització i estratègia.
  • Tema 10. Tècniques de venda i la seva implementació en Correus. El client:
   atenció i qualitat.
  • Tema 11. Igualtat i violència de gènere. Seguretat en la informació
   (LOPD). Prevenció de blanqueig de capitals. Compromís ètic i transparència.

Funcions dels llocs de treball convocats

Repartiment

 • Distribuir i lliurar els productes postals, telegràfics i parapostals, o, si no és possible, els seus avisos substitutius, als destinataris en els domicilis que figuren en els enviaments, mantenint una relació directa amb el client, atenent i donant resposta a les seves sol·licituds d’informació.
 • Realitzar totes les tasques anteriors i posteriors, inherents a la funció anterior, tant de classificació manual i/o automàtica que es precisin a aquest fi, segons línies de productes.
 • Realitzar la recepció i liquidació, a més del pagament i cobrament en els domicilis, dels productes en què així estigui establert.
 • Utilitzar tots els mitjans tècnics i materials necessaris per a l’acompliment de les funcions pròpies del lloc de treball (vehicles, sistemes informàtics, etc.).
 • Realitzar la conservació bàsica dels mitjans tècnics i materials necessaris per al seu treball, llevat que es requereixin coneixements específics.
 • El personal de repartiment que presti els seus serveis en oficines i enllaços rurals procedirà a l’admissió dels productes postals, telegràfics, financers i parapostales, així com les tasques anteriors i posteriors inherents a aquesta funció.
 • Qualsevol altra tasca anàloga que respongui als factors generals i de formació atribuïts al seu grup professional inherents al seu lloc de treball.

Agents/classificació

 • Realitzar les tasques de classificació manual i / o automàtica segons línies de productes, en les diferents unitats de Correus.
 • Realitzar totes les tasques immediatament prèvies i posteriors als processos de classificació manual i / o automàtica.
 • Realitzar totes les tasques immediatament prèvies i posteriors als processos de classificació manual i / o automàtica.
 • Utilitzar tots els mitjans tècnics i materials necessaris per a l’acompliment de les funcions pròpies del seu lloc (màquines, sistemes informàtics, vehicles, maquinàries, etc.).
 • Realitzar la conservació bàsica dels mitjans tècnics i materials necessaris per al seu treball, llevat que es requereixin coneixements específics.
 • Realitzar les operacions de càrrega i descàrrega.
 • Tractament dels productes postals i telegràfics.
 • Realitzar les tasques administratives elementals (transportar objectes i enviaments, fer fotocòpies, etc.).
 • Realitzar encàrrecs encomanats pels diferents departaments i recollir i lliurar documents interns i correspondència.
 • Qualsevol altra anàloga que respongui als factors generals i de formació atribuïts al seu grup professional inherents al seu Lloc.

Per a més informació

Si desitja més informació o incriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

També pot enviar un correu electrònic a l’atenció del responsable dels cursos: Sr. Alfred Sisó:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Balàfia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com

Informació addicional

Tarifes

Inscripció