Fiscalitat operativa (60 h)

General d’Estudis organitza, mitjançant el Consorci de Formació Contínua de Catalunya (Generalitat de Catalunya), cursos de formació contínua per a treballadors totalment subvencionats.

Descripció

Formació contínua per a treballadors

General d’Estudis organitza, mitjançant el Consorci de Formació Contínua de Catalunya (Generalitat de Catalunya), cursos de formació contínua per a treballadors totalment subvencionats.

També hi ha un percentatge de places destinades a treballadors aturats.

 

Objectius del curs

Conèixer el món fiscal des del punt de vista teòric-pràctic i aprendre a tramitar telemàticament les diferents obligacions que té cada empresari (presentació telemàtica dels Models a través de la plataforma de la AEAT).

Metodologia

Combina la part teòrica amb la resolució de casos pràctics i finalment la presentació telemàtica a traves de la pàgina de la AEAT.

 

Continguts

1. Introducció.

1.1. Sistema fiscal espanyol.

1.2. Llei General Tributària i els seus reglaments.

1.3. Persones físiques, jurídiques i sense personalitat jurídica.

1.4. Responsabilitat fiscal – Delictes contra la hisenda pública.

2. Censos.

2.1. La pàgina web de al AEAT.

2.2. La signatura electrònica habilitada.

2.3. Les notificacions electròniques.

2.4. Altes, baixes i modificacions censals.

2.5. Models 030, 036, 037, 840.

3. L’obligació de retenir.

3.1. Retencions del treball. Models 111 i 190.

3.2. Retencions d’arrendaments. Models 115 i 180.

3.3. Retencions del capital. Models 123 i 193.

3.4. Retencions de premis. Model 230.

3.5. Retencions a no residents. Diversos models.

4. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

4.1. Estudi general de l’impost.

4.2. Les activitats empresarials: Estimació directa, normal i simplificada. Estimació objectiva.

4.3. Les activitats professionals: Estimació directa, normal i simplificada.

5. Impost sobre societats.

5.1. Estudi general de l’impost.

5.2. Obligació de declarar terminis.

5.3. Operacions vinculades.

5.4. Resultat comptable i dels ajustos permanents i temporals.

5.5. Base imposable.

5.6. Compensació de bases imposables negatives – Tipus – Bonificacions.

5.7. Liquidació de l’impost. Model 200, 202, 220, 222.

5.8. Obligacions formals.

6. Impost sobre el valor afegit.

6.1. Estudi general de l’impost.

6.2. Altes censals referents a l’IVA: Règim de subjecció.

6.3. Registre d’Operadors Intracomunitaris.

6.4. Registre de revenedors de certs productes Altres impostos.

6.5. L’obligació de repercussió i d’expedir factura.

6.6. Requisits per a la deducció.

6.7. Operacions subjectes, no subjectes i exemptes.

6.8. – Operacions intracomunitàries.

7. Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

7.1. Transmissions patrimonials: Estudi de l’impost.

Destinataris

Treballadors en actiu que vulguin ampliar els seus coneixements de fiscalitat , Caps administratius , comptables i/o persones interessades en temes fiscals. OBJECTIU FINAL : que ells mateixos puguin tramitar totes les obligacions fiscals de la seva empresa.

Certificació

Diploma d’assistència amb aprofitament.

Inscripcions


Per inscriure’s als cursos de formació contínua per a treballadors de GdE LLEIDA cal aportar la següent documentació enviant-la a l’adreça de correu electrònic: neus@generalestudis.com o presentar-la presencialment a les nostres seus:

 • La butlleta d’inscripció degudament omplerta que et proporcionarem a les nostres seus o que pot descarregar i imprimir des del següent annex: Fitxa.
 • Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms.
 • Fotocòpia del DNI.
 • En cas d’estar a l’atur, adjuntar el full d’inscripció com a demandant d’ocupació i qualsevol nòmina o vida laboral.
 • Omplir el formulari de contacte que apareix dins de l’apartat: Per a més informació; elegint la seu (GdE LLEIDA) en la qual vol realitzar el curs i omplir-lo amb les seves dades.

Per inscriure’s als cursos de formació contínua per a treballadors  de GdE BALÀFIA cal aportar la següent documentació enviant-la a l’adreça de correu electrònic: balafia@generalestudis.com o presentar-la presencialment a les nostres seus:

 • La butlleta d’inscripció degudament omplerta que et proporcionarem a les nostres seus o que pot descarregar i imprimir des del següent annex: Fitxa.
 • Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms.
 • Fotocòpia del DNI.
 • En cas d’estar a l’atur, adjuntar el full d’inscripció com a demandant d’ocupació i qualsevol nòmina o vida laboral.
 • Omplir el formulari de contacte que apareix dins de l’apartat: Per a més informació; elegint la seu (GdE BALÀFIA) en la qual vol realitzar el curs i omplir-lo amb les seves dades.

Per a més informació

Si desitja més informació pel que fa als nostres cursos de formació contínua per a treballadors de GdE LLEIDA pot contactar amb la nostra responsable omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

O si per contra desitja més informació pel que fa als nostres cursos de formació contínua per a treballadors de GdE BALÀFIA pot contactar amb la nostra responsable omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

També pot enviar un correu electrònic a l’atenció de la responsable dels cursos de treballadors de GdE LLEIDA: Sra. Neus Massana:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

 

 

 

O enviar un correu electrònic a l’atenció de la responsable dels cursos de treballadors a GdE BALÀFIA: Sra. Cristina Rey:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

 

 

 

Per últim, si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Balàfia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com