Anglès (Gestió comercial)

General d’Estudis organitza cursos de formació ocupacional per a aturats, completament subvencionats pel Fons Social Europeu i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

En aquest curs aprendràs a resoldre de forma correcta i fluida les tasques de gestió administrativa de les relacions comercials/empresarials en llengua anglesa, desenvolupant els processos de comprensió i expressió oral i escrita generats per aquesta activitat.

Descripció

Formació ocupacional

General d’Estudis organitza cursos de formació ocupacional per a aturats, completament subvencionats pel Fons Social Europeu i el Servei d’Ocupació de Catalunya. Si vostè està aturat/da i desitja inscriure’s en un dels nostres subvencionats, li demanarem que acrediti aquesta situació d’atur presentant la targeta DARDO (Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació); en cas que vostè estigui treballant, també pot inscriure’s en aquests cursos si es registra com a demandant de millora de feina a l’Oficina de Treball del SOC més propera.


Característiques

 • Curs de 270 hores.
 • Horaris a escollir: matí o tarda.
 • Tots els cursos inclouen pràctiques en empreses.

Continguts

A) Pràctiques:

– Donada una situació suposada de comunicació personal amb un client, identificar i practicar estructures per expressar interès, sorpresa, negació, confirmació, i indignació.

– Donada una situació suposada de comunicació personal amb un client, identificar i practicar amb les estructures per expressar opinions, de manera oral i escrita.

– En diferents situacions de relació amb clients:

   • Utilitzar correctament frases de cortesia, d’acord, i desacord

– En converses telefòniques simulades amb un client estranger:

   • Realitzar i acceptar suggeriments
   • Proposar i acceptar consells

– A partir de converses telefòniques simulades en anglès:

   • Verificar l’exactitud de el número marcat
   • Identificar-se i identificar l’interlocutor observant les normes de protocol
   • Adaptar una actitud i conversa a la situació i interlocutor
   • Transmetre la informació
   • Acomiadar

– En una conversa telefònica:

   • Prendre i anotar encàrrecs telefònics
   • Mantenir la conversa de manera fluïda i correcta

– Donat un supòsit de conversa telefònica en anglès:

   • Deixar un missatge al contestador
   • Explotar missatges en anglès deixats al contestador

– En una suposada conversa amb un client per resoldre una reclamació d’un cas convenientment caracteritzat:

   • Utilitzar les estructures adequades per a informar-se
   • Interpretar la informació rebuda
   • Donar resposta a la reclamació

– Donat una comanda de compra i una factura en anglès, interpretar-los.

– Donades diferents cartes i / o fax en anglès:

   • Traduir-los
   • Sintetitzar

– A partir de diferents missatges comercials elaborats en espanyol, contenint les especificacions adequades:

   • Redactar les corresponents cartes en anglès
   • Redactar els corresponents fax en anglès

– En diferents supòsits convenientment caracteritzats:

   • Redactar una carta sol·licitant i / o concertant una reunió amb un client

– En una simulada reunió de treball amb uns clients estrangers:

   • Prendre notes en anglès
   • Confeccionar l’acta i ordre del dia

– Donat un catàleg de productes -o part del mateix-, amb les seves referències tècniques, traduir-lo a l’idioma anglès

– Donat un supòsit de nous clients estrangers a incorporar a les bases de dades:

   • Sol·licitar als clients les dades i informacions administratives i comercials necessàries
   • Verificar l’exactitud de les dades rebudes

– A partir de les dades i condicions d’una operació de compravenda:

   • Elaborar la factura proforma en anglès
   • Contacte amb el client per informar de les condicions de l’operació

– En una suposada conversa telefònica amb un client estranger:

   • Resoldre dubtes de l’operació de venda
   • Precisar i rebatre les explicacions donades pel client

B) Continguts teòrics:

– Gramàtica

– Verb:

     • Consolidació de el present, simple i continu
     • De el pretèrit imperfecte, simple i continu
     • De el futur
     • pretèrit perfecte
     • For and since
     • pretèrit plusquamperfet
     • condicional
     • subjuntiu

– Consolidació d’adjectius i pronoms

– Consolidació de verbs auxiliars

– Consolidació d’adverbis de quantitat

– Consolidació d’adverbis de freqüència

– Comparatius i superlatius

– Oracions d’infinitiu

– Preposicions

– Adverbis: as well as; seldom; Barely; a little; rather; tregui; Fairly; … + base form, o + adjectiu

– Phrasal verbs and prepositional verbs

– Infinitiu i Gerundi. Oracions d’infinitiu i gerundi contrastades

– Conjuncions. oracions subordinades

– La veu passiva

– Oracions de relatiu

– Oracions condicionals

– L’estil indirecte. Diferències entre say i tell

– Regles de puntuació i ús de majúscules

– Positive and negative questions with positive and negative statements

– Expressions amb verbs causatius: to have (get) something done

– Estructures Lingüístiques

– What about someone?

– I’D like ..

– Could you … please

– Do you mind if?

– What about something?

– How important it is?

– How long does it take?

– How do I get?

– 2a persona d’imperatiu + and + infinitiu sense to

– I’vei just

– The same as

– Different from

– Used to + base form

– Either … or

– Neither … nor

– I should think

– I guess

– Why do not we?

– Why not?

– Roughly speaking, …

– Fonètica

– Èmfasi en la comprensió oral

– Pronunciació clara i correcta

– Expressions i Lèxic Comercial i Empresarial

– Ofertes i comandes, lliuraments de mercaderies

– Facturació

– Comptabilitat, pagaments, descomptes, bancs

– Impostos, fiscalitat

– Reclamacions

– Condicions de venda, terminis

– Exportació / importació

– Transport, embalatge, assegurances, emmagatzematge

– Qualitat, quantitat de producte

– Termes tècnics del producte

– Garantia

– Normes nacionals / internacionals / UE

– Publicitat

– Garantia

C) Continguts relacionats amb la professionalitat:

– Sentit de la practicitat i simplicitat en l’expressió per reduir a frases senzilles, missatges complexos.

– Imaginació i creativitat per utilitzar missatges i expressions prèviament apreses en diferents situacions de comunicació.

– Iniciativa i disposició activa a la utilització de la llengua estrangera.

– Actitud positiva cap a la interpretació d’indicis i missatges implícits en la comunicació.

– Interès i gust per la correcció formal en el llenguatge perquè la comunicació reculli amb fidelitat les intencions dels interlocutors.

– Tendència a contrastar el funcionament de les diferents llengües parlades / estudiades com a mitjà per a un aprenentatge eficaç.

 

Inscripcions

Per inscriure’s als cursos de formació per a aturats de GdE LLEIDA cal aportar la següent documentació, enviant-la a l’adreça de correu electrònic: aresb@generalestudis.com

 • L’últim títol acadèmic en possessió del demandant.
 • La targeta de l’atur.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Omplir el formulari de contacte que apareix dins de l’apartat: Per a més informació, escollint la seu (GdE LLEIDA) en la que vol realitzar el curs i omplir-lo amb les seves dades.

Per inscriure’s als cursos de formació per a aturats de GdE BALÀFIA cal aportar la següent documentació, enviant-la a l’adreça de correu electrònic: balafia@generalestudis.com

 • L’últim títol acadèmic en possessió del demandant.
 • La targeta de l’atur.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Omplir el formulari de contacte que apareix dins de l’apartat: Per a més informació, escollint la seu (GdE BALÀFIA) en la que vol realitzar el curs i omplir-lo amb les seves dades.

Per a més informació

Si desitja més informació pel que fa als nostres cursos de formació per a aturats pot contactar amb la nostra responsable de GdE LLEIDA omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

O, si per contra, desitja més informació pel que fa als nostres cursos de formació per a aturats de GdE BALÀFIA pot contactar amb la nostra responsable omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

També pot enviar un correu electrònic a l’atenció de la responsable dels cursos de GdE LLEIDA: Sra. Ares Barbero:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

O enviar un correu electrònic a l’atenció de la responsable dels cursos de GdE BALÀFIA: Sra. Cristina Rey:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

Per últim, si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Balàfia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com