Tècnic/a especialista en educació infantil | TEI

74.00

Prepara les teves oposicions al cos d’especialistes TEI amb nosaltres!

👇 Preu inscripció

Neteja

SKU: oposiciones_TEI_presencial Categoria: Etiquetes: , ,

Descripció

Els cursos de preparació

Resultado de imagen de generalitat de catalunya sense fons

 

L’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017 inclou 380 places de TEI, a les quals afegim les 376 places de l’oferta addicional PESCO del mateix any, completant un total de 756 places.

Horaris cursos de preparació TEI
 Dies  Hores  Data d’inici
Dissabtes de 9:00 a 13:00 h.
Divendres de 18:00 a 22:00 h.
Per determinar Per determinar 2022

Estat de la convocatòria

Convocatòria 2022:

 • Convocatòria: pendent de publicació.
 • Temari: 
 • Termini de presentació d’instàncies: –

Places previstes:

 • Torn lliure:
 • Discapacitats:
 • Promoció interna:
 • Promoció interna discapacitats:

Característiques i funcions del cos

El/la tècnic/a especialista en educació forma part del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, grup C, categoria C1.

Funcions: Col·laborar amb els/les mestres-tutors/es del primer curs del segon cicle de l’educació infantil en el procés educatiu de l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a la les necessitats bàsiques dels infants, amb les funcions següents:

 • Participar en la preparació i desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge: organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de la sessió.
 • Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’hàbits d’autonomia de l’alumnat.
 • Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor.
 • Col·laborar en les activitats específiques d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants.
 • Participar en processos d’observació dels infants.

Temari

Part general

 1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006: les competències en matèria d’educació.
 2. L’Estatut dels treballadors. El contracte de treball: durada, modificació, suspensió i extinció.
 3. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics.
 4. El VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional.
 5. Retribucions. Jornada. Vacances. Permisos. La selecció i la contractació del personal. El període de prova. La mobilitat. El concurs de canvi de destinació. Règim disciplinari.
 6. Administració pública i ciutadania, especialment la protecció de dades de caràcter personal. Organització de l’Administració de la Generalitat. Estructura i competències del Departament d’Educació.
 7. La prevenció dels riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Prevenció d’accidents i primers auxilis.

Part específica

Marc normatiu i competències professionals

 1. Marc normatiu del sistema educatiu a Catalunya: Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya (objecti, ensenyaments de règim general: educació infantil, criteris d’ordenació pedagògica).
 2. Marc normatiu de la pràctica educativa del segon cicle d’educació infantil: Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil i Ordre EDU / 484/2009, de 2 de novembre del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle educació infantil.
 3. Una escola per a tothom: Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu (objecti, àmbit subjectiu, mesures i suports per a l’atenció educativa dels alumnes).
 4. Les competències professionals del tècnic especialista en educació infantil. Les relacions amb el nen i amb la comunitat educativa. El treball en equip.

Sobre l’educació infantil

 1. Espai, temps i materials. L’organització de l’espai, el temps i els materials al segon cicle d’educació infantil. Criteris per a la seva selecció, organització i distribució. Contribució al benestar i al desenvolupament de les capacitats dels nens.
 2. El treball globalitzat al parvulari. Opcions metodològiques i organitzatives en el segon cicle d’educació infantil: treball per racons, ambients d’aprenentatge, tallers, projectes, etc. Consideracions, possibilitats d’aplicació. Contribucions de l’ús de la tecnologia digital a la feina globalitzat.
 3. Observació i avaluació. Observació, avaluació i documentació pedagògica. Què cal observar al parvulari, per què observar. Com, què i per a qui documentar. Importància d’aquests processos en la qualitat educativa de l’escola bressol.
 4. La relació amb les famílies. La família com a primer element socialitzador. Període d’adaptació a l’escola. Relacions entre la família i l’equip educatiu: propostes per facilitar la comunicació, la col·laboració i la participació.
 5. La pràctica coeducativa per a la igualtat de gènere: el llenguatge, els rols i les actituds que eviten els estereotips de gènere.
 6. El joc. Importància del joc en el desenvolupament del nen. Funcions, tipus i classes de jocs. Materials, espais i recursos.
 7. La creativitat. Com ajudar a desenvolupar la creativitat dels nens al parvulari. Criteris, estratègies, actituds, recursos i situacions per fomentar la creativitat. Importància d’educar ciutadans creatius.
 8. Alimentació i nutrició. Requisits per convertir, dins l’aula, les estones dels àpats en moments educatius. Intervenció educativa.

Desenvolupament físic i cognitiu

 1. Desenvolupament motriu. El desenvolupament físic i motriu en l’infant del segon cicle d’educació infantil. Fases del desenvolupament físic i motriu. Evolució de l’esquema corporal. Adquisició de les habilitats motrius. Intervenció educativa
 2. Desenvolupament cognitiu. El desenvolupament cognitiu en el nen del segon cicle d’educació infantil. Evolució del pensament la percepció, l’atenció, la memòria. Intervenció educativa. Evolució en el coneixement de l’entorn.

Desenvolupament personal i social

 1. Desenvolupament afectiu i personal. El desenvolupament emocional i afectiu del nen del segon cicle d’educació infantil. Educar les emocions. Autoconcepte i autoestima. Autonomia i autoregulació del nen. Intervenció educativa.
 2. Desenvolupament social. Socialització i relació. El desenvolupament social en nens del segon cicle d’educació infantil. El treball col·laboratiu a l’aula. El treball col·laboratiu al parvulari: avantatges, estratègies i tipus d’activitats per fomentar la col·laboració i la cooperació entre l’alumnat del segon cicle d’educació infantil.

Desenvolupament de la comunicació i els llenguatges

 1. Llenguatge matemàtic. El desenvolupament del pensament matemàtic en el nen. Elements afavoridors d’aquest desenvolupament al parvulari: propostes, situacions, espais i materials. Intervenció educativa.
 2. Llenguatge verbal. Literatura infantil. El desenvolupament expressiu i comunicatiu en l’infant del 2n cicle d’educació infantil. Propostes, activitats i recursos per ajudar a desenvolupar el llenguatge oral dels nens i per a afavorir la curiositat en el llenguatge escrit. Intervenció educativa. La literatura infantil: el valor educatiu del conte. Criteris per a seleccionar, utilitzar i explicar contes. La influència de la imatge en el nen.
 3. Llenguatge plàstic i musical. El desenvolupament artístic i creatiu en el nen del 2n cicle d’educació infantil. Propostes, activitats i recursos per ajudar a desenvolupar el llenguatge plàstic i el musical. Intervenció educativa.

 

Per a més informació

Si desitja més informació o incriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

També pot enviar un correu electrònic a l’atenció del responsable dels cursos: Sr. Alfred Sisó:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Balàfia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com

Informació addicional

Tarifes

Inscripció

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Tècnic/a especialista en educació infantil | TEI”

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.