Ajuntament de Lleida: Auxiliar Administratiu

74.00

Prepara les teves oposicions al cos de aux. Administratiu a l’Ajuntament de Lleida amb nosaltres!

馃憞 Preu inscripci贸

Neteja

SKU: oposiciones_auxiliares_ayuntamiento_lleida Categoria: Etiquetes: , ,

Descripci贸

Els cursos de preparaci贸

Resultado de imagen de ajuntament de lleida

 

Torns i horaris dels grups de preparaci贸 per a la nova convocat貌ria de 2021:

Horaris: cos auxiliar administratiu
聽Dies 聽Hores 聽Data d’inici
Per determinar Per determinar Per confirmar.

Estat de la convocat貌ria

Nova convocat貌ria 2021 pendent de publicaci贸.

La informaci贸 que figura en aquesta p脿gina est脿 basada en la darrera convocat貌ria que inclo茂a places del cos auxiliar administratiu (BOP n煤m. 140 de 9.10.2010); per tant, 茅s d’esperar que hi hagi, sobretot, canvis en el temari, derivats principalment de les actualitzacions legislatives i normatives que s’han produ茂t entre 2010 i 2019.

El contingut que es presenta a continuaci贸 茅s un resum de la convocat貌ria i en cap cas substitueix el text original.

Requisits

 • Ser ciutad脿 espanyol o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Uni贸 Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Uni贸 Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulaci贸 de treballadors.
 • Edat: haver complert 16 anys abans de la finalitzaci贸 del termini de presentaci贸 de sol路licituds i no superar l’edat establerta per la jubilaci贸 for莽osa.
 • Posseir la titulaci贸 corresponent al grup de classificaci贸 de la pla莽a a la qual s’opta:
  • Per a les places del grup de classificaci贸 A1, t铆tol de llicenciat / da universitari / 脿ria o equivalent.
  • Per a les places del grup de classificaci贸 A2, t铆tol de diplomat / da universitari / 脿ria o equivalent.
  • Per a les places del grup de classificaci贸 C1, t铆tol de batxiller, formaci贸 professional de segon grau o equivalent.
  • Per a les places del grup de classificaci贸 C2, t铆tol d’ensenyament secundari obligatori, graduat escolar, formaci贸 professional de primer grau o equivalent.
  • Per a les places del grup de classificaci贸 Agrupacions Professionals, t铆tol de certificat d’escolaritat
 • No estar inhabilitat per sent猫ncia ferma per a exercir les funcions p煤bliques ni haver estat separat per resoluci贸 disciplin脿ria ferma, del servei de cap Administraci贸 P煤blica.
 • No trobar-se incl貌s en cap de les causes d’incapacitat legalment establertes.

Proves selectives

A les places pertanyents al grup C2 es desenvoluparan els exercicis seg眉ents:

Primer exercici

Consistir脿 a contestar per escrit un q眉estionari de 30 preguntes tipus test (m茅s 3 preguntes de reserva), amb quatre respostes alternatives, que seran proposades pel Tribunal i relacionades amb el programa de la convocat貌ria (Annex IV), durant un m脿xim de quaranta- cinc minuts.

Les 3 preguntes de reserva 煤nicament seran tingudes en compte a l’efecte de c貌mput, i per ordre, en el cas que, si s’escau, el Tribunal anul路li alguna de les 30 preguntes tipus test proposades.

Aquest exercici tindr脿 una qualificaci贸 de 0 a 10 punts i seran eliminats els aspirants que no arribin a un m铆nim de 5 punts en aquest exercici. Les respostes en blanc i les err貌nies no descomptaran.

Segon exercici

Consistir脿 a desenvolupar un cas pr脿ctic a escollir entre quatre, proposats pel Tribunal qualificador, relacionat amb el programa de la convocat貌ria i els procediments, tasques i funcions habituals dels llocs objecte de cada convocat貌ria durant un m脿xim d’una hora i trenta minuts.

Aquest exercici tindr脿 una qualificaci贸 de 0 a 10 punts i seran eliminats els aspirants que no arribin a un m铆nim de 5 punts en aquest exercici.

El Tribunal qualificador podr脿, en els casos que consideri oport煤, convocar les persones aspirants a una entrevista per aclarir dubtes o sol路licitar aclariments en relaci贸 amb la redacci贸 i contingut del cas pr脿ctic.

 

Temari

Grup C2: programa de la convocat貌ria:

 1. La Constituci贸 espanyola de 1978. Antecedents hist貌rics. Principis constitucionals. Caracter铆stiques i estructura.
 2. Cartip脿s de l’Ajuntament de Lleida: Les comissions informatives. Funcionament. Regidories espec铆fiques. Sistema gerencial.
 3. Cartip脿s de l’Ajuntament de Lleida: Grups municipals. Junta de Portaveus. Composici贸.
 4. Els drets fonamentals i les llibertats p煤bliques. Els drets i deures dels ciutadans i principis rectors de la pol铆tica social i econ貌mica. La protecci贸, garanties i suspensi贸 dels drets fonamentals.
 5. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut essencial. Drets, deures i principis rectors. Els procediments de reforma. Compet猫ncies.
 6. L’Administraci贸 local a la CE de 1978. El principi d’autonomia. Garantia institucional de l’autonomia local. Fonts de l’ordenament local.

Grup C2: programa de la convocat貌ria:

 1. La Constituci贸 espanyola de 1978. Antecedents hist貌rics. Principis constitucionals. Caracter铆stiques i estructura.
 2. Cartip脿s de l’Ajuntament de Lleida: Les comissions informatives. Funcionament. Regidories espec铆fiques. Sistema gerencial.
 3. Cartip脿s de l’Ajuntament de Lleida: Grups municipals. Junta de Portaveus. Composici贸.
 4. Els drets fonamentals i les llibertats p煤bliques. Els drets i deures dels ciutadans i principis rectors de la pol铆tica social i econ貌mica. La protecci贸, garanties i suspensi贸 dels drets fonamentals.
 5. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut essencial. Drets, deures i principis rectors. Els procediments de reforma. Compet猫ncies.
 6. L’Administraci贸 local a la CE de 1978. El principi d’autonomia. Garantia institucional de l’autonomia local. Fonts de l’ordenament local.
 7. Les entitats locals. Classes. El municipi. Concepte. El municipi com a entitat b脿sica de l’organitzaci贸 territorial de l’Estat, representativa dels interessos locals i com a organitzaci贸 prestadora de serveis p煤blics. Estructura dels municipis espanyols. Criteris de classificaci贸.
 8. L’alcalde. Elecci贸, remoci贸 i cessament. Compet猫ncies i estatut personal. Els tinents d’alcalde. Representacions personals de l’alcalde. R猫gim jur铆dic de l’activitat de l’alcalde.
 9. El Plenari. La Junta de Govern Local. Les comissions informatives. R猫gim de sessions i acords de les corporacions locals. Normes reguladores. Les sessions. Classes. Els acords de les corporacions locals. Classes i formes. Informes del secretari i de l’interventor. Actes i certificacions. Les resolucions del president de la corporaci贸.
 10. Ordenances, reglaments i bans. Procediment d’elaboraci贸 i aprovaci贸. Infraccions.
 11. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut B脿sic de l’Empleat P煤blic. El personal al servei de les Administracions P煤bliques: funcionaris, personal laboral, personal eventual i personal directiu. Drets i deures dels empleats p煤blics.
 12. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut B脿sic de l’Empleat P煤blic. Provisi贸 de llocs de treball i mobilitat.
 13. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut B脿sic de l’Empleat P煤blic. Situacions administratives. R猫gim Disciplinari el Empleat
 14. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut B脿sic de l’Empleat P煤blic. L’acc茅s a l’ocupaci贸 p煤blica: principis rectors. Requisits generals. L’acc茅s a l’ocupaci贸 p煤blica dels nacionals d’altres estats.
 15. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliaci贸 de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions p煤bliques de Catalunya: Diferents tipus d’exced猫ncies.
 16. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliaci贸 de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions p煤bliques de Catalunya: Perm铆s per maternitat i paternitat ..
 17. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliaci贸 de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions p煤bliques de Catalunya: Perm铆s de lact脿ncia i matrimoni ..
 18. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliaci贸 de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions p煤bliques de Catalunya: Reduccions de jornada.
 19. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliaci贸 de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions p煤bliques de Catalunya: Perm铆s per situaci贸 de viol猫ncia de g猫nere i mobilitat.
 20. Principis de l’actuaci贸 de l’administraci贸 p煤blica: efic脿cia, jerarquia, descentralitzaci贸, desconcentraci贸, coordinaci贸, bona fe i confian莽a leg铆tima.
 21. Pressupostos de les entitats locals: principis, integraci贸 i documents que consten. Proc茅s d’aprovaci贸 del pressupost local. Execuci贸 i liquidaci贸 del pressupost.
 22. El dret a la protecci贸 de la salut davant els riscos laborals. Principis de l’acci贸 preventiva. Integraci贸 de la prevenci贸 a l’empresa. Obligacions del funcionari.

 

Per a m茅s informaci贸

Si desitja m茅s informaci贸 o incriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el seg眉ent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

Tamb茅 pot enviar un correu electr貌nic a l’atenci贸 del responsable dels cursos: Sr. Alfred Sis贸:

E-MAIL SYMBOL芒聣聤 e-mail

O si ho prefereix pot despla莽ar-se presencialment o contactar telef貌nicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Bal脿fia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com

Aquest curs s’impartir脿 en catal脿!聽

Informaci贸 addicional

Tarifes

Inscripci贸

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Ajuntament de Lleida: Auxiliar Administratiu”

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.