Nòmines i Seguretat Social II

General d’Estudis organitza, mitjançant el Consorci de Formació Contínua de Catalunya (Generalitat de Catalunya), cursos de formació contínua per a treballadors totalment subvencionats.

Descripció

Formació contínua per a treballadors

General d’Estudis organitza, mitjançant el Consorci de Formació Contínua de Catalunya (Generalitat de Catalunya), cursos de formació contínua per a treballadors totalment subvencionats.

També hi ha un percentatge de places destinades a treballadors aturats.

Continguts

1. Gestió laboral.

1.1. La gestió laboral que es?

1.2. Parts essencials de la gestió laboral.

2. Règim general de la seguretat social.

2.1. Què és el règim general de la seguretat social?

2.2. Característiques del règim general de la seguretat social.

2.3. Exclusions del règim general.

3. Inscripció de l’empresa en la seguretat social. Mútues patronals i llibres obligatoris.

3.1. Inscripció de les empreses a la seguretat social passos a seguir.

3.2. La mútues patronals, característiques i funcions.

3.3. Els compliment de les empreses: els llibres.

4. El règim especial dels treballadors autònoms.

4.1. Què és el règim general d’autònoms.

4.2. Cotitzacions al règim d’autònoms.

4.3. Estatut dels autònoms: característiques en quant a les prestacions.

5. Llibres obligatoris.

5.1. El compliment de la norma en quant als llibres.

6. El calendari laboral.

6.1. Què és el calendari laboral.

6.2. Especificacions i característiques del calendari laboral.

7. La contractació de treballadors.

7.1. Tipus de contractes.

7.2. Contractes de durada indefinida.

7.3. Contractes de temps determinat.

7.4. Contractes formatius.

7.5. Contractes a temps parcial.

7.6. Altres modalitats contractuals.

8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. Altes i baixes.

8.1. Mecanisme d’altes, gestió i documentació per l’alta.

8.2. Les baixes i els seus motius.

9. Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments.

9.1. Suspensió característiques i efectes.

9.2. Causes i tipus de suspensió.

9.3. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris.

9.4. Classificació.

9.5. Tipus i efectes.

9.6. Liquidació i quitança.

10. L’expedient del treballador.

10.1. Què és l’expedient del treballador en la gestió de nòmines i seguretat social.

10.2. Informació i documentació que ha de contenir un expedient.

11. Contractes bonificats.

11.1. Tipologia de contractes bonificats.

11.2. Les bonificacions.

12. Tramitació.

12.1. Organismes per la tramitació del conceptes salarials.

12.2. Terminis de tramitació i característiques de les mateixes.

13. El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres.

13.1. El salari base, definició i característiques.

13.2. Els plusos, tipologia.

13.3. Els complements definició i classificació.

13.4. Les hores extres.

14. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització…

14.1. Elements bàsic de la cotització.

14.2. Què es la base de cotització i com es calcula.

14.3. Tipologia de cotitzacions.

15. Liquidacions.

15.1. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris.

15.2. Classificació.

15.3. Tipus i efectes.

15.4. Liquidació i quitança.

16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.

16.1. Exemples de programes de gestió de nòmines i seguretat social.

Inscripcions


Per inscriure’s als cursos de formació contínua per a treballadors de GdE LLEIDA cal aportar la següent documentació enviant-la a l’adreça de correu electrònic: neus@generalestudis.com o presentar-la presencialment a les nostres seus:

 • La butlleta d’inscripció degudament omplerta que et proporcionarem a les nostres seus o que pot descarregar i imprimir des del següent annex: Fitxa.
 • Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms.
 • Fotocòpia del DNI.
 • En cas d’estar a l’atur, adjuntar el full d’inscripció com a demandant d’ocupació i qualsevol nòmina o vida laboral.
 • Omplir el formulari de contacte que apareix dins de l’apartat: Per a més informació; elegint la seu (GdE LLEIDA) en la qual vol realitzar el curs i omplir-lo amb les seves dades.

Per inscriure’s als cursos de formació contínua per a treballadors  de GdE BALÀFIA cal aportar la següent documentació enviant-la a l’adreça de correu electrònic: balafia@generalestudis.com o presentar-la presencialment a les nostres seus:

 • La butlleta d’inscripció degudament omplerta que et proporcionarem a les nostres seus o que pot descarregar i imprimir des del següent annex: Fitxa.
 • Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms.
 • Fotocòpia del DNI.
 • En cas d’estar a l’atur, adjuntar el full d’inscripció com a demandant d’ocupació i qualsevol nòmina o vida laboral.
 • Omplir el formulari de contacte que apareix dins de l’apartat: Per a més informació; elegint la seu (GdE BALÀFIA) en la qual vol realitzar el curs i omplir-lo amb les seves dades.

Per a més informació

Si desitja més informació pel que fa als nostres cursos de formació contínua per a treballadors de GdE LLEIDA pot contactar amb la nostra responsable omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

O si per contra desitja més informació pel que fa als nostres cursos de formació contínua per a treballadors de GdE BALÀFIA pot contactar amb la nostra responsable omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

També pot enviar un correu electrònic a l’atenció de la responsable dels cursos de treballadors de GdE LLEIDA: Sra. Neus Massana:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

 

 

 

O enviar un correu electrònic a l’atenció de la responsable dels cursos de treballadors a GdE BALÀFIA: Sra. Cristina Rey:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

 

 

 

Per últim, si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Balàfia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com