Mossos d’Esquadra | Pagament fraccionat

435.00 IVA inclòs O tria el pagament fraccionat GE: La quota inicial es de 160.00 IVA inclòs / mes des de la formalització de la matrícula.

Prepara les teves oposicions online al cos de Mossos d’Esquadra amb nosaltres!

Tria el mètode de pagament. Tens tres opcions:

 • Primera opció - TOT EL CURS (mòdul 1 + mòdul 2): una quota de 435 €.
 • Segona opció - MÒDUL 1: dues quotes de 200 € cadascuna. IMPORTANT: Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de 200 € en donar-se d'alta, i la segona quota de 200 € es cobra al segon mes d'haver fet la matrícula.
 • Tercera opció - TOT EL CURS (mòdul 1 + mòdul 2): tres quotes de 160 € cadascuna. IMPORTANT: Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de 160 € en donar-se d'alta, i les dues quotes següents de 160 € cadascuna es cobren als dos mesos següents d'haver fet la matrícula.
 • Pagament en línia amb targeta de crèdit o de dèbit: La quota inicial s'abonarà amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des d'aquesta pàgina web en el moment en què us matriculeu. La resta de quotes pendents es cobraran automàticament a la mateixa targeta de crèdit o de dèbit.

SI TRIES UNA OPCIÓ DE PAGAMENT FRACCIONAT, ÉS IMPRESCINDIBLE TENIR UN COMPTE D'USUARI ACTIU AMB NOSALTRES. SI NO EL TENS, HAURÀS DE CREAR-LO.

SKU: Oposiciones_mosso_esquadra_online_fraccionado Categoria: Etiqueta:

Descripció

Imagen relacionada

Estructura del curs

Estructura del curs:

 • El mòdul 1: la seva duració és de 150 hores amb una càrrega lectiva ajustada a l’alumne que no pot assistir a les classes presencials. El curs es divideix en diferents setmanes on es treballen els diferents àmbits que composen l’examen teòric de l’oposició a Mossos d’Esquadra. En aquest primer bloc trobaràs més de 200 test que t’ajudaran a aconseguir un nivell òptim per a superar la prova.
 • Mòdul 2: trobaràs tot allò que fa referència a la preparació de les entrevistes personals. S’estructurarà de la següent forma:
   • Test de personalitat:
    1. Recursos d’orientació i recomanació per garantir l’èxit al test de personalitat.
    2. 10 test de personalitat autoavaluables.
    3. 1 sessió grupal en modalitat presencial de 2 hores a la nostra Seu General d’Estudis a Lleida el 29 de febrer de 13 h a 15 h.
   • Entrevistes:
    1. 2 sessions grupals en modalitat online de 2 hores per videoconferència a la nostra plataforma CANVAS, els dies 16 i 23 de març de 13 h a 15 h.
    2. 1 entrevista individual en modalitat presencial o online. La data s’haurà de concretar amb el professor en funció de la seva disponibilitat i la de l’alumne.
 • Mòdul 3: en aquest bloc s’oferiran una sèrie de pautes d’exercicis físics i alimentació per a preparar les proves físiques. (L’alumne disposarà d’aquest mòdul amb la compra del mòdul 1 i 2).

Plataforma online educativa: Aquest curs s’impartirà a la plataforma CANVAS. Una de les millors plataformes del mercat perquè només t’hagis de preocupar d’allò més important: aconseguir una plaça en el cos de Mossos d’Esquadra.

Dates dels cursos de preparació

Preparació convocatòria 2021
Modalidad  Hores Data d’inici i finalització
Online Mòdul 1: 150 hores

(S’inclou el mòdul 3 de forma gratuïta)

L’alumne inicia el curs quan es matricula i acaba el 15/02/2021*

*(Data orientativa, es modificarà amb relació a la data d’examen definitiva).

Atenció! L’accés als materials es mantindrà fins a la data d’examen

Online Mòdul 2: 5 hores

(S’inclou el mòdul 3 de forma gratuïta)

El curs s’iniciarà el 15 de febrer (data límit de matriculació el 28 de febrer)

Modalitat Presencial

Com són els cursos?

La nostra metodologia GdE-learning es basa en el concepte e-learning, un terme viu, en constant evolució, provinent de l’educació a distància; un nou paradigma educacional, un nou sistema que recull les necessitats dels alumnes i els docents en l’era de la informació que, juntament amb la tecnologia com a tercer actor imprescindible, intenta donar resposta a una nova realitat que convergeix cap a una educació més col·laborativa, centrada en l’alumnat i en les tasques que fa mitjançant l’ús de les TIC.

General d’Estudis va un pas més enllà i pretén dissenyar un bon entorn d’aprenentatge, on l’alumne se senti realment motivat per poder interactuar amb els materials, amb els altres companys, etc. En aquest entorn i trobareu una gran quantitat de materials que us ajudaran a preparar l’oposició de la millor manera possible, sempre amb la garantia que ofereix General d’Estudis, una de les acadèmies amb major nombre d’aprovats.

El curs d’oposicions a Mossos d’Esquadra es desenvoluparà durant el curs 2020/2021, la data d’inici del curs en el seu mòdul primer és l’1 d’octubre de 2020 i finalitzarà el mes de febrer de 2021, un cop acabat aquest primer mòdul, donarem inici al mòdul 2 per a la preparació de l’entrevista. Tots dos mòduls es realitzaran amb una antelació suficient per garantir la correcta preparació de l’alumne/a per a la realització de les proves de l’oposició.

Els horaris de les tutories amb el professor són flexibles i estan organitzats per adequar-se a les necessitats de l’alumne/a, que pot triar l’horari que més li convingui en funció de la disponibilitat del nostre equip docent. Una vegada l’alumne es matricula al curs, decideix lliurement quantes hores vol dedicar a la setmana i com les reparteix al llarg d’aquesta, organitzant-se per superar els diferents mòduls del curs, el seu accés a la plataforma amb els materials i recursos quedarà obert fins a la realització de les proves de l’oposició.

Estat de la convocatòria

Nova convocatòria 2021:

 • Publicació de la convocatòria: pendent de publicar.
 • Període de presentació d’instàncies: pendent de publicar.

Convocatòria 2020:

Normativa i requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de batxiller, tècnic o equivalent.
 • No és necessari tenir una alçada mínima.
 • Es necessari complir el requisit d’índex de massa corporal de Quetelet entre 18,5 i 30.
 • No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica de les detallades a les bases.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
 • Els tatuatges estan permesos i ja no depenen de mides màximes.
 • No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitat autònomes.
 • Pagar la taxa d’inscripció establerta a les bases.
 • Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
 • Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

Per a l’admissió en aquesta convocatòria, les persones participants han de posseir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte en l’especificat a la base d’estar possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable. Aquest requisit de la base s’ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades a la realització de la fase de formació.

Estructura de les proves

 • Primera prova: coneixements i tests psicotècnics.
  1. Subprova de coneixements: qüestionari de 50 preguntes tipus test sobre el contingut del temari.
  2. Subprova aptitudinal: tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.
 • Comprovació de les dades antropomètriques.
 • Tercera prova: adequació psicoprofessional.
 • Quarta prova: coneixements de llengua catalana.
 • Comprovació de les causes d’exclusió mèdica.

Aquest text és un resum dels requisits de la darrera convocatòria i en cap cas substitueix el text original de la publicació oficial.

Per a més informació

Si desitja més informació o incriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

També pot enviar un correu electrònic a l’atenció del responsable dels cursos: Sr. Josep Blasco:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Balàfia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com

També us recomanem…