F.E.V.S Vigilància en urbanitzacions, polígons, transports i espais públics (10 h pres. + 10 online)

General d’Estudis organitza cursos de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (Fundae), que a través de la gestió de fons públics estatals, ajuda a les empreses a formar les persones treballadores al temps que facilita el seu accés gratuït a la oferta formativa. Aquests cursos es categoritzen dins de la formació contínua per a treballadors i estan totalment subvencionats.

Descripció

Fundae

Formació contínua per a treballadors

General d’Estudis organitza cursos de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (Fundae), que a través de la gestió de fons públics estatals, ajuda a les empreses a formar les persones treballadores al mateix temps que facilita el seu accés gratuït a l’oferta formativa. Aquests cursos es categoritzen dins de la formació contínua per a treballadors i estan totalment subvencionats.

També hi ha un percentatge de places destinades a treballadors en ERTE/ERE, autònoms, economia social i aturats.

Atenció! Només poden accedir els treballadors del següent sector:

SECTOR SERVEIS (ALTRES)

16 Perruqueria, instituts de bellesa, gimnasos i similars.

22 Seguretat privada

707 Servei domèstic

803 Serveis (Altres)

808 Empleats de finques urbanes

809 Serveis funeraris

810 Neteja, rentat i planxat de roba

Continguts (Veure fitxa del curs)

1. CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES D’AQUESTS ENTORNS.

1.1. Zones i àrees de seguretat.

1.2. Centre de control.

1.3. Operativa davant instal·lacions amb sistema d’alarma.

1.4. Actuació davant altres situacions d’emergència.

1.5. Tipus de delinqüència i mitjans d’execució més freqüents: delinqüents comuns, delinqüents organitzats, delinqüents violents i delinqüents juvenils.

2. TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ INTERPERSONAL.

2.1. Conductes antisocials.

2.2. Tècniques de control de masses.

2.3. L’estrès i el control de la por.

3. INTERVENCIÓ DELS VIGILANTS DE SEGURETAT.

3.1. Classes d’intervenció: preventives, reactives, assistencials, etc.

3.2. Intervencions diürnes i nocturnes.

3.3. Intervencions amb armes de foc i amb gossos.

3.4. Factors a tenir en compte per a una correcta intervenció i procediments d’actuació.

4. LA PATRULLA I LA VIGILÀNCIA MÒBIL.

4.1. Observació i coneixement de la imatge.

4.2. Tipus de patrulla.

4.2.1. Especial consideració de la patrulla motoritzada.

4.3. Normes de realització i correcció de situacions anòmales.

5. IDENTIFICACIÓ DE PERSONES.

5.1. Principis i tècniques d’identificació: la memòria, descripció de persones i elements complementaris.

6. LA DETENCIÓ.

6.1. Concepte.

6.2. Supòsits en què és procedent la detenció i limitacions.

6.3. Forma de realitzar la detenció.

6.4. Registres, enmanillaments i escorcolls: supòsits en què és procedent i forma de realitzar-los.

6.5. La detenció a la normativa de seguretat privada i la seva aplicació pel vigilant de seguretat.

6.6. La detenció il·legal.

7. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT SITUACIONS CONCRETES.

7.1. Intervencions sobre vehicles.

7.2. Actuació en accessos incontrolats i davant intrusions no autoritzades.

7.3. Actuació en supòsits d’incendi, inundació, amenaces telefòniques, descobriment paquets sospitosos.

8. COMUNICACIÓ AMB LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT.

8.1. La denúncia.

8.2. Concepte i classes de denúncia.

8.3. Excepcions al deure de denúncies.

8.4. Forma de realitzar la denúncia.

8.5. Òrgans competents en matèria de denúncia.

8.6. Aspectes operatius.

9. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

9.1. Funció de vigilància de seguretat, serveis, escenaris i perills associats.

9.2. Mesures preventives específiques: persecució, detenció, escorcoll, trasllat de detinguts, treball amb gossos.

9.3. Obligacions dels vigilants de seguretat armats.

9.4. Tècniques de primers auxilis.

Inscripcions

Per inscriure’s als cursos de formació contínua per a treballadors (Fundae) de GdE BALÀFIA cal aportar la següent documentació enviant-la a l’adreça de correu electrònic: cristinarey@generalestudis.com o presentar-la presencialment a les nostres seus:

 • La butlleta d’inscripció degudament omplerta que et proporcionarem a les nostres seus o mitjançant el següent enllaç: Inscripció.
 • Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms.
 • Fotocòpia del DNI.
 • En cas d’estar a l’atur, adjuntar el full d’inscripció com a demandant d’ocupació i qualsevol nòmina o vida laboral.
 • Omplir el formulari de contacte que apareix dins de l’apartat: Per a més informació; elegint la seu (GdE BALÀFIA) en la qual vol realitzar el curs i omplir-lo amb les seves dades.

Per a més informació

Si desitja més informació pel que fa als nostres cursos de formació contínua per a treballadors (Fundae) de GdE BALÀFIA pot contactar amb la nostra responsable omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

O enviar un correu electrònic a l’atenció de la responsable dels cursos de treballadors (Fundae) a GdE BALÀFIA: Sra. Cristina Rey:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

 

 

 

Per últim, si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Balàfia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com