Empreses (Bonificada Online)

Totes les empreses disposen d’un crèdit anual per formar els seus treballadors, de tal manera que, quan fan cursos de formació, aquestes es beneficien d’una reducció en la seva cotització a la Seguretat Social, el que pot comportar un estalvi significatiu en els seus costos laborals. Per una altra banda, la formació dels treballadors també contribueix al desenvolupament i millora de la competitivitat de l’empresa. La bonificació és un tràmit senzill que t’ajudarem a fer des de General d’Estudis. En resum, el cost per al treballador i l’empresa del curs seria zero.