Empreses (Bonificada)

Tota empresa disposa d’un crèdit anual per formar els seus treballadors de tal manera que, quan realitzen cursos de formació, pot bonificar-se el import corresponent a aquesta formació en les seves cotitzacions a la Seguretat Social. És un tràmit senzill que es fa en finalitzar el curs. Això vol dir que el cost del curs seria zero.

S'estan mostrant 11 resultats

S'estan mostrant 11 resultats